Schade/ aansprakelijkheid
Friends4Ever Рopdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting (workshop/webinar/online consult). De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. De opdrachtnemer staat niet garant voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de klant gestelde doel. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw hond. Opdrachtnemer geeft enkel advies en het overnemen daarvan is geheel voor eigen risico.

Friends4Ever – opdrachtnemer vraagt toestemming aan de klant of er beeld- en/of geluidsopnames gemaakt mogen worden tijdens de verlatingsangst trainingen die later alleen met client gedeeld worden in het kader van het leerproces. Per ZOOM sessie wordt steeds om een akkoord voor opname gevraagd. 

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

De factuur dient voor een gedragsbegeleiding/consult / workshop overgemaakt te zijn. 

Het gebruik van teksten en afbeeldingen van deze site is niet toegestaan tenzij er schriftelijk akkoord is gegeven door Birgitta Geerlings.

Alle rechten waaronder die van Friends4ever en Snuffeltuinen zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Birgitta Geerlings-Wensveen.